| สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
Donate - บริจาคเงิน ❤
Donate - บริจาคเงิน ❤

[mc-th.org] ค่า Web Server + Storage Server 1 TBเป้าหมาย: 2500 บาท
ปัจจุบัน: 150 บาท

ค่าเช่า Server สำหรับเว็บ mc-th.org และ ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่เก็บไฟล์ต่างๆ ขนาด 1 TB
หากต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ mc-th.org สามารถบริจาคได้ที่นี้ ซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้มีการนำโฆษณาเข้ามาแสดงภายใ...

ผู้บริจาคสูงสุด

scindyv จำนวน 150 บาท
6%

คลิปเอาชีวิตรอด Survival 1.12.2 + ฝากข้อความเป้าหมาย: ~ บาท
ปัจจุบัน: 50 บาท

ในการถ่ายคลิป Minecraft เป็นการเอาช่วงเวลาว่างของผมเข้ามาทำคลิป Minecraft ซึ่งสามารถสนับสนุนผมได้ โดยการบริจากตั้งแต่ 50 True money ขึ้นไปได้พร้อมสามารถฝากข้อความถึงผมและขึ้นหน้าจอได้

ผู้บริจาคสูงสุด

scindyv จำนวน 50 บาท
~%

คลิป Skyfactory + ฝากข้อความเป้าหมาย: ~ บาท
ปัจจุบัน: 50 บาท

ในการถ่ายคลิป Skyfactory เป็นการเอาช่วงเวลาว่างของผมเข้ามาทำคลิป Minecraft ซึ่งสามารถสนับสนุนผมได้ โดยการบริจากตั้งแต่ 50 True money ขึ้นไปได้พร้อมสามารถฝากข้อความถึงผมและขึ้นหน้าจอได้

ผู้บริจาคสูงสุด

WiPhu จำนวน 50 บาท
~%

บริจาคเงินคืออะไร

เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำคลิป Youtube เพราะเนื่องจากเกม Minecraft เป็นเกมที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างสิ่งก่อสร้างแต่ละชนิด จะใช้เวลานานมาก ซึ่งจำนวนคลิปที่ออกมาจะมีจำนวนค่อนข้างน้อย และขณะเดียวกับ ทางตัวผมเองก็ต้องทำงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อที่ผมจะสามารถมีเวลาสร้างคลิปแบบ Full time ก็จะต้องได้รับเงินสนับสนุนตรงนี้เข้าช่วยครับ

หลังจากบริจาคแล้ว ฉันจะได้อะไรไหม

โดยเบื้องต้นคำว่าบริจาคจะไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนอยู่แล้ว แต่โดยเบื้องต้นนั้น ทางเราจะเก็บรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมดเอาไว้เป็นข้อมูล และอาจจะนำรายชื่อผู้บริจาคไปไว้ในส่วนของท้ายคลิป แต่โดยทั้งหมดนี้จะมีการกำหนดเงื่อนไขโดยละเอียดภายในอีกครั้ง

บริจาคเงินไปแล้ว สามารถเรียกเงินคืนได้ไหม

โดยเบื้องต้นเงินบริจาคเขาก็ไม่ค่อยเรียกคืนกันสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเพื่อบริจาคมาภายใน 1-2 วันแต่อาจจะสามารถเขียนคำชอเรียกคืนได้ แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการบริจาคแต่ละรายการไป

รายการฉันเคยบริจาคไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้มันหายไป

ในรายการ การบริจาคนี้จะแสดงเฉพาะที่เปิดใช้งานอยู่เท่านั้น สำหรับการบริจาคที่ "ปิด" หรือ "เสร็จสิน" ไปแล้วก็จะไม่นำมาแสดงในส่วนตรงนี้ แต่หากต้องการจะดูข้อมูลการบริจาคย้อนหลัง สามารถดูได้ที่ ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน